Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken je persoonsgegevens als je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij beheren zijn: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je kunt ons te allen tijde altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken géén gebruik van cookies.

VERWIJDERING

Je persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Factuur- en klantgegevens worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijk verplichtingen naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

VRAGEN

Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via: henri@vcl-personeelsmanagement.nl