Als ondernemer beseft u maar al te goed hoe belangrijk het is om goed voor u zelf te zorgen en fit te blijven om goed te kunnen presteren. Doet u dat niet dan gaat dit direct ten koste van uw onderneming en dus van uw welzijn.
U bent als ondernemer ook uitstekend in staat om snel te anticiperen op de continue veranderingen in uw branche. Sterker nog, vaak kunt u hier ook van genieten, het zorgt er voor dat u uw sterke competenties kunt inzetten. U bent vaak verbaasd dat uw medewerkers niet altijd goed voor zichzelf zorgen en moeite hebben met continue veranderingen. U kunt niet begrijpen dat ze niet beseffen dat ze hiermee hun eigen broodwinning op het spel zetten. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen u en uw medewerkers, en dat is het laatste wat u wilt!

Ik kan u helpen deze impasse te doorbreken en er aan bijdragen dat uw organisatie weer als één geheel de uitdagingen aangaat.

Ik heb de benodigde kennis en ervaring op de volgende onderdelen:

  • Onderzoek en analyse van behoeften ten aanzien van personeelsmanagement.
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van een visie en missie in relatie tot personeelsmanagement.
  • Begeleiding bij de vaststelling van strategische doelstellingen in relatie tot personeelsmanagement.
  • Ontwikkeling en begeleiding van verandermanagement; ontwikkelen van passende personeelsmanagement activiteiten en begeleiding om een gedragsverandering binnen de organisatie te realiseren om zodoende de organisatiedoelstellingen te behalen.
  • Ontwikkeling en begeleiding van vitaliteitsmanagement; ontwikkeling van passende personeelsmanagement activiteiten en begeleiding om werknemers met (meer) plezier productiever en gezonder te laten werken. Hiermee wordt verzuim gereduceerd en voorkomen en worden medewerkers duurzamer inzetbaar.